Πρόσφατες ανακοινώσεις

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Εγκύκλιος εκλογών ΕΕΠΕΒΠ_Ψ7ΣΑ46ΜΤΛΗ-ΝΩΞ