Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατα του προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών/τριών Σχολίκών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανακοίνωση

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας