Πρόσφατες ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Παράταση υποψηφιοτήτων εκλογές 2020_ΩΝΒ546ΜΤΛΗ-8Σ5-1