3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΝΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ