Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

ΨΡ1Ξ46ΜΤΛΗ-Μ1Ψ (1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ