Πρόσφατες ανακοινώσεις

KENA ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ KAI ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 5-1-2021

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, ΤΡΙΤΗ 5/1/2021, θα ανακοινωθούν τα κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου οι αναπληρωτές/τριες να συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησής τους.

Η δήλωση τοποθέτησης καθώς και το δελτίο απογραφής αναπληρωτή πρέπει να αποσταλεί στο email της Διεύθυνσης μέχρι και την Τετάρτη, 6/1/2021 και ώρα 14:00μ.μ..

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του εντύπου του δελτίου απογραφής, το οποίο πρέπει να συμφωνεί με το έργο στο οποίο προσλήφθηκε ο καθένας.

Η Απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί την Πέμπτη 7/1/2021 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Ε. Ημαθίας.

Οι αναπληρωτές/τριες υποχρεούνται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης τους (σε περίπτωση τοποθέτησης σε περισσότερα από ένα σχολεία, η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται στο σχολείο με την ανάθεση περισσότερων ωρών) από Παρασκευή 8/1/2021 έως και Δευτέρα 11/1/2021 στις 8.15π.μ., υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Όσοι/ες αναπληρωτές/τριες δεν αναλάβουν υπηρεσία, οφείλουν να αποστείλουν στο e-mail της Διεύθυνσης μία Υπεύθυνη Δήλωση που θα το αναφέρουν.
 

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1. ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
 2. ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ70 BRAILLE
 3. ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 4. Δικαιολογητικά

  1. AITHΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
  4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
  5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  6. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
  8. ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  
ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

 1. ΚΕΝΑ ΤΕ ΠΕ60ΕΑΕ
 2. ΚΕΝΑ ΤΕ ΠΕ70ΕΑΕ
 3. Δικαιολογητικά

  1. AITHΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
  4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
  5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  6. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
  8. ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  
ΚΕΝΑ ΖΕΠ

 1. ΚΕΝΑ ΤΥ ΖΕΠ 2020-2021
 2. Δικαιολογητικά

  1. AITHΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
  4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
  5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  6. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
  8. ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ