Πρόσφατες ανακοινώσεις

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Hμαθίας

                                                        ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018

                         Τηλεφωνικό Κέντρο: 2331024588 – 2331026406 FAX: 2331024047

                                                             mail: mail@dipe.ima.sch.gr

ΟΝΟΜ/ΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Διαμαντόπουλος Διονύσιος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Καλογρούλη Αγορίτσα Γραμματεία Διευθυντή Εκπαίδευσης 2331024231-2331026406
1. Τ Μ Η Μ Α    Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ω Ν    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Αγαθαγγελίδης Ηρακλής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2331024588 – 2331026406
Παράσχος Νικόλαος Υπηρεσ. μεταβολές- Μεταθέσεις – Αποσπάσεις –  Συνταξιοδοτικά – Μεταφορά μαθητών 2331024588 – 2331026406
Πέτση Χριστίνα Άδειες – Άδειες myschool- Υπηρεσ. Μεταβολές – Αποσπάσεις- Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 2331024588 – 2331026406
Κίζη Ευαγγελία Myschool Nηπ/γείων – Μεταθέσεις – Χορήγηση ΜΚ – Ε-data – Συντάξεις 2331024588 – 2331026406
Βασδέκης Κων/νος Αρχείο – ΠΜ εκπαιδευτικών – Πιστοποίηση γνησιότητας τίτλων – Διεκπεραίωση 2331024588 – 2331026406
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 Νικολαΐδης Νικόλαος Τηλεφωνικό Κέντρο – Πρωτόκολλο – Αλληλογραφία –  Εξυπηρέτηση πολιτών 2331024588 – 2331026406

Fax: 2331024047

 Χατζηδημητρίου Έλλη Ηλεκτρονική Αλληλογραφία – Ιστοσελίδα Δ/νσης 2331024588 – 2331026406
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Δουλδούρη Μαρία Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών ΚΑΕ – Βεβαιώσεις αποδοχών 2331024588 – 2331026406
Πίτση Αναστασία Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών ΚΑΕ –

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Μονίμων

2331024588 – 2331026406
Γρηγορίου Αντώνιος Οδοιπορικά-Υπερωρίες – Μητρώο Δεσμεύσεων -Σύστημα δαπανών πληρωμών – Δικαστικά 2331024588 – 2331026406
2. Τ Μ Η Μ Α    Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Λαζαρίδου Ισαΐα ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23310.70981

2331024588 – 2331026406

Τριανταφυλλίδου Άννα Στατιστικά – Ειδική  Αγωγή – Υποδομές – Μαθητικά θέματα – Κατασκηνώσεις 2331024588 – 2331026406
Τατσούδη Σωτηρία Myschool Δημοτικών Σχολείων – «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 23310.25958

2331024588 – 2331026406

Τερτιβανίδου Σοφία Αναπληρωτές ΕΣΠΑ – Παρουσιολόγια εκπ/κών – Μισθοδοσία ΕΣΠΑ 23313.50163

2331024588 – 2331026406

 Αρσένη Άννα Αναπληρωτές – Απολυτήριες εξετάσεις δημοτικού σχολείου 23313.50163

2331024588 – 2331026406

Κοτζαδάμη Σοφία Υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ –

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ

23313.50163

2331024588 – 2331026406

3.  Π. Υ. Σ. Π. Ε.
Θανασιά Ζωή Γραμματέας Υπηρεσιακού Συμβουλίου 23313.50168

2331024588 – 2331026406

Κουκουτέγου Αικατερίνη Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΠΕ 23313. 50168

2331024588 – 2331026406

4. ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αντωνιάδου Ευθυμία Υποστήριξη Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας – Περιβαλ/κής Εκπ/σης – Πολιτιστικών Θεμάτων 2331024588 – 2331026406

 

Παρατηρήσεις:  

  1. Τον Δ/ντή Εκπαίδευσης αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Εμμανουήλ Γκιορτζής (Διευθυντής του 9ου Δημ. Σχολείου Βέροιας).
  2. Τα αιτήματα για τη χορήγηση των επιμορφωτικών αδειών των εκπ/κών και των κανονικών αδειών των Δ/ντών και Προϊστ/νων των σχολικών μονάδων υποβάλλονται, κατ’ αρχήν, στον Προϊστάμενο Διοικητικών Θεμάτων της Δ/νσης για προγραμματισμό και προέγκριση.