Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Τηλεφωνικό κέντρο: 23310.24588 – 23310.26406 – 23310.25958 – 23310.20206

ΠΥΣΠΕ: 2331350168   ΕΣΠΑ: 2331350163  MySchool: 2331350238

FAX: 2331024047Μail: mail@dipe.ima.sch.gr

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Διαμαντόπουλος Διονύσης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Τηλ. 23310.24231)
Τσολάκη Μαρία Γραμματεία Διευθυντή Εκπαίδευσης – Προγραμματισμός σχολικών δράσεων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων  (Τηλ. 23310.24231)
Τ Μ Η Μ Α    Α΄ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ
Αγαθαγγελίδης Ηρακλής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙδιωτική Εκπ/ση – Πειθαρχικό Δίκαιο – Κτιριολογικά   (Τηλ.23310.24588)
Καλογρούλη Αγορίτσα Τηλεφωνικό Κέντρο – Αλληλογραφία – Πρωτόκολλο –  Εξυπηρέτηση πολιτών(Τηλ. 23310.24588-23310.26406-23310.25958)
Κανάκης Γαβριήλ Τηλεφωνικό Κέντρο – Αλληλογραφία – Πρωτόκολλο –  Εξυπηρέτηση πολιτών(Τηλ. 23310.24588-23310.26406-23310.25958)
Καραγιάννη Δέσποινα Ηλεκτρονική Αλληλογραφία – Υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων (Τηλ.23310.24588)
Παράσχος Νικόλαος Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Χωροταξική κατανομή μαθητών – Σχολικές Μεταβολές – Συντάξεις – Μεταφορά μαθητών (Τηλ.23310.24588)
Βασδέκης Κων/νος Αρχείο – Τήρηση υπηρεσιακών φακέλων – Διεκπεραίωση αλληλογραφίας – Ισοτιμία και πιστοποίηση γνησιότητας τίτλων – Διδακτικά βιβλία (Τηλ.23310.24588)
Τ Μ Η Μ Α    Β΄  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ
Τερτιβανίδου Σοφία ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣΥπεύθυνη Μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ – Καταχωρίστρια ΕΣΠΑ – Υποβολή ΑΠΔ – Χορήγηση ΜΚ – Οδοιπορικά αναπληρωτών ΕΣΠΑ – Χειρισμός ΟΠΣΥΔ (Τηλ. 23313.50163)
Δουλδούρη Μαρία Υπεύθυνη Μισθοδοσίας μονίμων/αναπληρωτών – Βεβαιώσεις αποδοχών – Υποβολή ΦΜΥ – Μεταβολές μισθοδοσίας – Χορήγηση ΜΚ – Αλλαγή ασφαλιστικού – Υπολογισμός 15ετίας συνταξιούχων (Τηλ.23310.24588)
Πίτση Αναστασία Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού – Τηλεφωνικές/ηλεκτρονικές συνδέσεις – Δικαστικές αποφάσεις – Διαχείριση Δανείων – Ξενόγλωσσα Βιβλία – Απεργίες, Υπερωρίες αποσπασμένων σε βουλευτικά γραφεία (Τηλ.23310.24588)
Γρηγορίου Αντώνιος Προϋπολογισμός Φορέα – Οδοιπορικά & Υπερωρίες μονίμων – Μητρώο Δεσμεύσεων – Λειτουργικές Δαπάνες – Σύστημα δαπανών/πληρωμών – Ακουστικά Βαρηκοϊας – ΗΔΙΚΑ – Παραλαβή Υλικών (Τηλ.23310.24588)
Σισμανίδου Ειρήνη Υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ – Προσλήψεις αναπληρωτών – Έλεγχος Παρουσιολογίων – Αναπληρώτρια καταχωρίστρια (Τηλ. 23313.50163)
Τ Μ Η Μ Α     Γ΄  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ
Θανασιά Ζωή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣΓραμματέας ΠΥΣΠΕ – Θέματα διοικητικού προσωπικού  (Τηλ. 23313.50168)
Κουκουτέγου Αικατερίνη Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΠΕ – Κενά/πλεονάσματα (Τηλ. 23313.50168)
Πέτση Χριστίνα Άδειες – Άδειες myschool -Υγειονομικές Επιτροπές – Υπηρεσιακές Μεταβολές – Αναγνώριση Προϋπηρεσίας – Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ(Τηλ.23310.24588)
Κίζη Ευαγγελία Ε-data – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Χορήγηση ΜΚ – Συνταξιοδοτικά(Τηλ.23310.24588)
Αρσένη Άννα Αναπληρωτές – Απολυτήριες εξετάσεις δημοτικού (Τηλ.23310.24588)
Κοτζαδάμη Σοφία Αναπληρωτές – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Αναπληρωτών(Τηλ.23310.24588)
Τ Μ Η Μ Α  Δ΄  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ   &  Ν Ε Ω Ν  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν
Χατζηδημητρίου Ελευθερία ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υπεύθυνη My School – Διαχείριση Myschool Νηπιαγωγείων – «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων – Ψηφιακές υπογραφές – Διαχείριση Ιστοσελίδας – Στατιστικά – Τεχνική Υποστήριξη/Μηχανοργάνωση  (2331350238)
Τατσούδη Σωτηρία Διαχείριση My School  Δημοτικών Σχολείων – Ανάρτηση/Τροποποίηση άρθρων στην Ιστοσελίδα  – Στατιστικά – ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Τεχνική Υποστήριξη/Μηχανοργάνωση (2331350238)
Τ Μ Η Μ Α    Ε΄ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
 Αντωνιάδου Ευθυμία ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣΘέματα Γενικής και Ειδικής Αγωγής – Ολοήμερα Σχολεία – Τμήματα Ένταξης – Τάξεις Υποδοχής- Εκπ/ση Προσφύγων – Εφαρμογή Ε.Ω.Π  (Τηλ. 23310.70981)
Τριανταφυλλίδου Άννα Εγγραφές/μετεγγραφές – Στατιστικά – Υγιεινή & ασφάλεια σχολείων και μαθητών –  Κατασκηνώσεις –Σχολικά γεύματα  (Τηλ.23310.24588)
Νικολαΐδης Νικόλαος Έλεγχος ΕΩΠ – Κατ’ οίκον διδασκαλία –  Μαθητικοί Διαγωνισμοί – Σχολικά γεύματα  (Τηλ.23310.24588)

Παρατηρήσεις:   

  1. Τον Δ/ντή Εκπαίδευσης όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κα Αντωνιάδου Ευθ.
  2. Τα αιτήματα για τη χορήγηση των επιμορφωτικών και των συνδικαλιστικών αδειών των εκπ/κών, καθώς και των κανονικών αδειών των Δ/ντών και Προϊστ/νων των σχολικών μονάδων υποβάλλονται, κατ’ αρχήν, στην Προϊσταμένη Προσωπικού της Δ/νσης κα Θανασιά Ζ. για προγραμματισμό και προέγκριση.