Πρόσφατες ανακοινώσεις

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΝΟΜ/ΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Διαμαντόπουλος Διονύσιος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 23310.24231
Πίτση Αναστασία Γραμματεία Διευθυντή Εκπ/σης 23310.24231-26406
1. Τ Μ Η Μ Α    Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ω Ν    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Αγαθαγγελίδης Ηρακλής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23310. 26406 -24047 –  24588
Παράσχος Νικόλαος Υπηρεσιακές μεταβολές- Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Συνταξιοδοτήσεις 23310.25958 –

26406 – 24047

Πέτση Χριστίνα Άδειες – Υπηρεσιακές μεταβολές 23310.26406 – 24047
Κίζη Ευαγγελία E-data-Συνταξιοδοτήσεις- χορήγηση ΜΚ 23310.26406 – 24047
Ζαχαριάδου Θάλεια Δυναμολόγιο εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων- Υπηρεσιακές μεταβολές 23310.26406 – 24047
Βασδέκης Κων/νος Υπεύθυνος Αρχείου – ΠΜ εκπαιδευτικών -Πιστοποίηση γνησιότητας τίτλων 23310.26406 – 24047- 24588
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   
Παναγιωτίδου Βαρβάρα Πρωτόκολλο – Αλληλογραφία –  Εξυπηρέτηση πολιτών 23310.26406 – 24047- 24588 – 25958
Ντούντας Φώτιος Τηλεφωνικό κέντρο – Αλληλογραφία – Μεταφορά μαθητών – Διεκπεραίωση 23310.26406 – 24047- 24588
Σιμήνου Μαρία Τηλεφωνικό Κέντρο – Αλληλογραφία 23310.26406 – 24047
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Μίσιου Χρυσάνθη Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών ΚΑΕ – Βεβαιώσεις αποδοχών 23310.24588- 24047 -26406
Δουλδούρη Μαρία Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών ΚΑΕ- Βεβαιώσεις αποδοχών 23310.24588- 24047 -26406
Γρηγορίου Αντώνιος Οδοιπορικά-Υπερωρίες- Μητρώο Δεσμεύσεων-Σύστημα δαπανών πληρωμών-Στατιστικά 23310.24588- 24047 -26406
Χατζηδημητρίου Ελευθερία Εισοδηματική ενίσχυση- Ωφελούμενοι  άνεργοι – Δικαστικά – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 23310.24588- 24047 -26406
2. Τ Μ Η Μ Α    Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Λαζαρίδου Ισαΐα ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23310.70981

26406 – 24047 24588

Τριανταφυλλίδου Άννα Στατιστικά – Ειδ. Αγωγή – Υποδομές – εξοπλιστικά είδη – Μαθητικά θέματα 23310.26406 – 24047- 24588
Τατσούδη Σωτηρία My School Δημοτικών & Νηπιαγωγείων – Ηλεκτρονική αλληλογραφία- «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 23310.26406 – 24047- 24588
Τερτιβανίδου Σοφία Αναπληρωτές ΕΣΠΑ – Παρουσιολόγια  και Μισθοδοσία ΕΣΠΑ – Προγράμματα Ολοήμερων 23313.50163

(23310.24047-26406)

Διδύμου Σουλτάνα Αναπληρωτές – Μητρώο Ανθρωπ. Δυναμικού ΕΣΠΑ – Απολυτήριες εξετάσεις δημοτ. σχολείου 23313.50163

(23310.24047-26406)

Σισμανίδου Ειρήνη Υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ 23313.50163
3. Π. Υ. Σ. Π. Ε.
Θανασιά Ζωή Γραμματέας Υπηρεσιακού Συμβουλίου 23313.50168

(23310.24047-26406)

Κουκουτέγου Αικατερίνη Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΠΕ 23313. 50168
4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αντωνιάδου Ευθυμία Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 23310.26406 -24588-24047


Τα αιτήματα για τη χορήγηση των επιμορφωτικών αδειών των εκπ/κών και των κανονικών αδειών των δ/ντών και προϊστ/νων των δημοτικών σχολείων και νηπ/γείων θα υποβάλλονται απευθείας στον Προϊστάμενο Διοικητικών Θεμάτων για προγραμματισμό και προέγκριση
.