Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Τηλεφωνικό κέντρο: 23313.50290

ΠΥΣΠΕ: 2331350168   ΕΣΠΑ: 2331350163  MySchool: 2331350238

FAX: 2331024047Μail: mail@dipe.ima.sch.gr

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Πυρινός Δημήτριος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2331024231

Σιμήνου Μαρία

Γραμματεία Διευθυντή Εκπ/σης

2331024231

1. Τ Μ Η Μ Α Α΄ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ

Αγαθαγγελίδης Ηρακλής

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
& Υπεύθυνος Διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19

2331350292

Καραγιάννη Δέσποινα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία-
Εξυπηρέτηση πολιτών

2331350295

Κατιρτζής Ιωάννης

Αλληλογραφία-Πρωτόκολλο-

Εξυπηρέτηση πολιτών

2331350290

Fax: 2331024047

Κόγια Καλλιόπη

Πρωτόκολλο – Εξυπηρέτηση πολιτών –
Απολυτήριες εξετάσεις Δημοτικού

2331350290

2. Τ Μ Η Μ Α Β΄ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ

Τερτιβανίδου Σοφία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

oikonomiko@dipe.ima.sch.gr

2331350239

Αλευρά Σταυρούλα

Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού – Βεβαιώσεις αποδοχών – Ξενόγλωσσα βιβλία

2331350237

Γεωργιάδου Ουρανία

Προϋπολογισμός Δ/νσης – Οδοιπορικά μονίμων-Υπερωρίες – Μητρώο Δεσμεύσεων – Δαπάνες- Ακουστικά βαρηκοΐας – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού μονίμων

2331350236

Γρηγορίου Αντώνιος

Προϋπολογισμός Δ/νσης – Οδοιπορικά μονίμων-Υπερωρίες – Μητρώο Δεσμεύσεων – Δαπάνες- Ακουστικά βαρηκοΐας

2331350236

Πίτση Αναστασία

Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού -Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Μονίμων– Απεργίες- Βεβαιώσεις αποδοχών –Υπερωρίες (βουλευτικά)

2331350237

Τατσούδη Σωτηρία

Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού – Δικαστικά – Βεβαιώσεις αποδοχών – Συντάξεις

2331350237

Χλιάρα Ελένη

Μισθοδοσία ΕΣΠΑ – Διαχείριση Πλατφόρμας INVOICES – Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια -Απεργίες Αναπληρωτών – Οδοιπορικά Αναπληρωτών

2331350239

3. Τ Μ Η Μ Α Γ΄ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ

Θανασιά Ζωή

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2331350168

Αρσένη Άννα

Αναπληρωτές – ΟΠΣΥΔ- Εργάνη –

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ

2331350163

Βασδέκης Κων/νος

Συνταξιοδοτήσεις-Πιστοποίηση γνησιότητας τίτλων -Μνημόνια Σεισμών- Αρχείο – Π.Μ.

2331350294

Διδύμου Σουλτάνα

Αναπληρωτές-ΟΠΣΥΔ – Εργάνη – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ – Ποινικά Μητρώα

2331350163

Ζαχαριάδου Ευθαλία

Μεταθέσεις-Συνταξιοδοτικά- Ε-Data Center

2331350294

Καζούκας Αλέξανδρος

Αρχείο – ΠΜ εκπαιδευτικών

2331350290

Κουκουτέγου Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΠΕ – Καταγραφή Κενών /Πλεονασμάτων

2331350168

Παράσχος Νικόλαος

Υπηρεσιακές μεταβολές -Μεταθέσεις– Αποσπάσεις -Συνταξιοδοτικά– Μεταφορά μαθητών-Προϋπηρεσίες– Βαθμολόγιο – Χορήγηση Μ.Κ.

2331025958 2331350294

Περισοράτη Ματίνα

Αναπληρωτές-ΟΠΣΥΔ – Εργάνη – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ – Ποινικά Μητρώα- Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

2331350291

Πέτση Χριστίνα

Άδειες – Άδειες myschool – Χορήγηση ΜΚ- Αποσπάσεις-Υπηρεσιακές μεταβολές- Αναγνώριση Προϋπηρεσίας – Βαθμολογικές προαγωγές

2331025958 2331350294

4. Τ Μ Η Μ Α Δ΄ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ και Ν Ε Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν

Χατζηδημητρίου Ελευθερία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

plir_tmimaD@dipe.ima.sch.gr

2331350238

Αντωνιάδης Ιωάννης

Τεχνική Υποστήριξη Υπηρεσίας ( ΠΣΔ Δίκτυο, Τηλεφωνία, Server, Τοπικό Δίκτυο) -Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων-Μηχανοργάνωση/Ψηφιοποίηση Διαδικασιών-Ψηφιακές Υπογραφές-Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής-Στατιστικά MySchool-Στατιστικά ΕΣΠΑ – Δείκτες-Ασφάλεια δικτύου & Δεδομένων-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2331350238

Τρέβλας Παναγιώτης

Υπεύθυνος MySchool (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) – ΔΙΑΥΓΕΙΑ -Ιστοσελίδα, BLOG Υπηρεσίας-Μηχανοργάνωση/Ψηφιοποίηση Διαδικασιών -Υποστήριξη σχολικών μονάδων – Διαχείριση του Mail του τμήματος Πληροφορικής -Στατιστικά MySchool-Στατιστικά ΕΣΠΑ-Διαχείριση αιτημάτων από άλλους φορείς
(Δήμους, Περιφέρεια, Υπουργεία)

2331350238

5. Τ Μ Η Μ Α Ε΄ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν

Νικολαϊδης Νικόλαος

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ekpaideutiko@dipe.ima.sch.gr

23310.70981

Κανάκης Γαβριήλ

Έλεγχος Ε.Ω.Π – Εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων & μεθόδων διδασκαλίας- Εκπαιδευτικές επισκέψεις-Υπεύθυνος Διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19

2331350293

Μωυσόγλου Σοφία

Έλεγχος Ε.Ω.Π.- ΔΥΕΠ – Μαθητικοί Διαγωνισμοί- Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

2331350291

Παπαδοπούλου Χριστίνα-Ελισάβετ

Σχολικά γεύματα – 2η ξένη γλώσσα

2331350291

Τριανταφυλλίδου Άννα

Ειδική Αγωγή –Εγγραφές μαθητών- Αναζήτηση μαθητών- Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ-Ολοήμερο σχολείο

2331350293

Χριστοδούλου Αναστάσιος

Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής

2331350290
2331350293

Παρατηρήσεις: 

  1. Τον Δ/ντή Εκπαίδευσης όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κος Νικολαϊδης Νικόλαος.
  1. Τα αιτήματα για τη χορήγηση των επιμορφωτικών και των συνδικαλιστικών αδειών των εκπ/κών υποβάλλονται στην Προϊσταμένη Προσωπικού κα Θανασιά Ζωή για προγραμματισμό και προέγκριση.
  2. Τα αιτήματα των κανονικών αδειών των Δ/ντών και Προϊστ/νων των σχολικών μονάδων υποβάλλονται, κατ’ αρχήν, στον αναπληρωτη του Δ/ντή Εκπαίδευσης κο Νικολαϊδη Νικόλαο