Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Τηλεφωνικό κέντρο: 23313.50290 – 23313.50291

ΠΥΣΠΕ: 2331350168   ΕΣΠΑ: 2331350163  MySchool: 2331350238

FAX: 2331024047Μail: mail@dipe.ima.sch.gr

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Διαμαντόπουλος Διονύσιος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2331024231
Καραγιάννη Δέσποινα Γραμματεία Διευθυντή Εκπ/σης-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία-Διαχείριση ιστοσελίδας 2331024231 -2331350295
1. Τ Μ Η Μ Α  Α΄   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ
Αγαθαγγελίδης Ηρακλής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2331350292
Καλογρούλη Αγορίτσα Τηλεφωνικό Κέντρο – Πρωτόκολλο – Εξυπηρέτηση πολιτών 2331350290 – 2331350291Fax: 2331024047
Κατιρτζής Ιωάννης Τηλεφωνικό Κέντρο – Αλληλογραφία – Εξυπηρέτηση πολιτών 2331350290 – 2331350291
Παλασίδου Αναστασία Τηλεφωνικό Κέντρο – Αρχειοθέτηση – Εξυπηρέτηση πολιτών 2331350290 – 2331350291
2. Τ Μ Η Μ Α  Β΄   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ
Τερτιβανίδου Σοφία ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2331350239
Γρηγορίου Αντώνιος Οδοιπορικά-Υπερωρίες – Μητρώο Δεσμεύσεων – ΗΔΙΚΑ – Ακουστικά βαρηκοΐας 2331350236
Πίτση Αναστασία Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών ΚΑΕ -Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Μονίμων – Απεργίες – Βεβαιώσεις αποδοχών -Ξενόγλωσσα βιβλία 2331350237
Τατσούδη Σωτηρία Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών ΚΑΕ  –Δικαστικά – Βεβαιώσεις αποδοχών 2331350237
Χλιάρα Ελένη Αναπληρωτές ΕΣΠΑ – Μισθοδοσία ΕΣΠΑ 2331350239
3. Τ Μ Η Μ Α  Γ΄   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ
Θανασιά Ζωή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2331350168 
Βασδέκης Κων/νος Ε-Data Center – Μεταθέσεις –Συνταξιοδοτήσεις-Πιστοποίηση γνησιότητας τίτλων – Αρχείο-Αλληλογραφία -Μνημόνια Σεισμών 2331350294
Διδύμου Σουλτάνα Αναπληρωτές- ΟΠΣΥΔ – Εργάνη –Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2331350163
Κουκουτέγου Αικατερίνη Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΠΕ – Data Center -Καταγραφή Κενών /Πλεονασμάτων 2331350168
Παράσχος Νικόλαος Υπηρεσιακές μεταβολές –  Μεταθέσεις – Αποσπάσεις –  Συνταξιοδοτικά – Μεταφορά μαθητών-Προϋπηρεσίες –Βαθμολόγιο – Χορήγηση Μ.Κ. 2331350294
Πέτση Χριστίνα Άδειες – Άδειες myschool – Χορήγηση ΜΚ – Αποσπάσεις-Υπηρεσιακές μεταβολές- -Αναγνώριση Προϋπηρεσίας – Βαθμολογικές προαγωγές 2331350294
Αρσένη Άννα Αναπληρωτές – ΟΠΣΥΔ- Εργάνη –Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2331350163
Καζούκας Αλέξανδρος Αρχείο – ΠΜ εκπαιδευτικών 2331350290
4. Τ Μ Η Μ Α    Δ΄ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ και Ν Ε Ω Ν  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν
Χατζηδημητρίου Ελευθερία ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2331350238
Γκουδίνας Νικόλαος Υποστήριξη My School – «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Στατιστικά – Δείκτες 2331350238
5. Τ Μ Η Μ Α    Ε΄ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  Θ Ε ΜΑΤ Ω Ν
Αντωνιάδου Ευθυμία ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23310.70981 & 2331350293
Τριανταφυλλίδου Άννα Ειδική  Αγωγή –Εγγραφές μαθητών-Αναζήτηση μαθητών-Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ-Ολοήμερο σχολείο –Σχολικά γεύματα  -Εξοπλισμοί σχολείων/ΚΤΥΠ 2331350293
Κανάκης Γαβριήλ Έλεγχος Ε.Ω.Π.- 2η ξένη γλώσσα – ΔΥΕΠ- Κατ΄οίκον διδ/καλία – εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2331350293
Χριστοδούλου Αναστάσιος Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής 2331350293

Παρατηρήσεις: 

  1. Τον Δ/ντή Εκπαίδευσης όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κα Αντωνιάδου Ευθυμία.
  1. Τα αιτήματα για τη χορήγηση των επιμορφωτικών και των συνδικαλιστικών αδειών των εκπ/κών υποβάλλονται στην Προϊσταμένη Προσωπικού κα Θανασιά Ζωή για προγραμματισμό και προέγκριση.
  2. Τα αιτήματα των κανονικών αδειών των Δ/ντών και Προϊστ/νων των σχολικών μονάδων υποβάλλονται, κατ’ αρχήν, στην αναπληρώτρια του Δ/ντή Εκπαίδευσης κα Ε. Αντωνιάδου