3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Σύνθεση Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Νικολάκη Ευγενία​

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνα Επικοινωνίας
1. Πυρινός Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Διευθυντής Π.Ε. Ημαθίας

6974332900

2331024231

2. Χριστουλάκης Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – Διευθυντής ΔΣ Καβασίλων

6942432044

2331025189

3. Νικολάκη Ευγενία ΜΕΛΟΣ – Διευθύντρια 7ου ΔΣ Νάουσας

6976868922

2332022718

4. Παπαχαρίτων Αναστάσιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 – Διευθυντής 2ου ΔΣ Μακροχωρίου

6945468935

2331041220

5. Γούτση Θεοδώρα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 – Διευθυντής 12ου ΔΣ Βέροιας

6987570155

2331023332

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΠΕ:Θανασιά ΖωήΠερισοράτη Μάλαμα Γραμματέας ΠΥΣΠΕΑναπλ. Γραμματέας ΠΥΣΠΕ

2331350168