Πρόσφατες ανακοινώσεις

Σύνθεση Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνα Επικοινωνίας
1. Πυρινός Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Διευθυντής Π.Ε. Ημαθίας

6974332900

2331024231

2. Παπαχαρίτων Αναστάσιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – Διευθυντής 2ου ΔΣ Μακροχωρίου

6945468935

2331041220

3. Νικολάκη Ευγενία ΜΕΛΟΣ – Διευθύντρια 7ου ΔΣ Νάουσας

6976868922

2332022718

4. Χαιριστανίδης Ελευθέριος Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε. – Διευθυντής 5ου ΔΣ Βέροιας

6936127754

2331061216

5. Απιδοπούλου Σοφία Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε. – Προϊσταμένη 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

6972704347 

2331023332


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΠΕ:

Θανασιά Ζωή

Κουκουτέγου Αικατερίνη

 

Γραμματέας ΠΥΣΠΕ

Αναπλ. Γραμματέας ΠΥΣΠΕ

2331350168