3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Βιογραφικό

 

 

Σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (1987), στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (1996) και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, (Πρόγραμμα Εξομοίωσης, 2004).

Μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα «Ιστορική Δημογραφία» του τμήματος Ιστορίας Κέρκυρας, (2007).

Διδακτορική διατριβή με θέμα «Η Σχολική Εκπαίδευση από την Κοινότητα στο Κράτος, Βέροια 1879-1929 – Δημογραφία και Διοίκηση» στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2012).

Έχει εργασθεί, στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας ως δάσκαλος, στον εμπορικό όμιλο εταιρειών της ΚΟΝΒΑ ΑΕ, ως επιθεωρητής πωλήσεων και στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Γνώση» ως επιστημονικός υπεύθυνος της προκατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος για παλιννοστούντες.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στη διετία 2014-15, Αντιπρόεδρος στη διετία 2016-17 και Πρόεδρος από το 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2020. Αναπληρωτής εκπρόσωπος του ίδιου Συλλόγου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δ. Αλεξάνδρειας στην διετία 2015-16 και στην αντίστοιχη επιτροπή του Δ. Βέροιας για την διετία 2017-18.

Εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος του Δ. Βέροιας από 1/9/2019, στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Ορίστηκε Αντιπρόεδρος στην Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Δ. Βέροιας, ενώ είναι αναπληρωματικό μέλος, των Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Π.Α. και της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δ. Βέροιας.

Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παραρτήματος Βέροιας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας.

Στα επιστημονικά και προσωπικά του ενδιαφέροντα, με σχετική αρθρογραφία σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, η τοπική ιστορία, η ιστορία της εκπαίδευσης, η οικονομική ιστορία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η καινοτομία στην εκπαίδευση και η σχέση της εκπαίδευσης με την οικονομική ανάπτυξη.

Από το 2011 έως το 2020 εργάστηκε ως Διευθυντής σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.