Πρόσφατες ανακοινώσεις

Βιογραφικό

Ο κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στη Μελίκη Ημαθίας. Είναι δάσκαλος και υπηρετεί στην Α/θμια Εκπ/ση από το 1984. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας και του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ. Είναι επίσης διπλωματούχος διετούς μετεκπαίδευσης του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και μεταπτυχιακός διπλωματούχος Παιδαγωγικών του ΑΠΘ.
Επιμορφώθηκε στη διάγνωση και αντιμετώπιση της δυσλεξίας στο Πανεπιστήμιο του Reading Αγγλίας και έχει αυτόνομο συγγραφικό έργο με δημοσίευση σειράς παιδαγωγικών άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδώσει επίσης δύο βιβλία:
1. «O δυσλεκτικός μαθητής. Θεωρητική προσέγγιση και παιδαγωγική αντιμετώπιση», Εκδόσεις Φυλάτος 2014
2. «Το παιχνίδι. Ιστορική εξέλιξη-ερμηνευτικές θεωρίες-ψυχοπαιδαγωγικές επιδράσεις», Εκδόσεις Πουρναρά 2009
Υπηρέτησε τη δημόσια Α/θμια Εκπ/ση από διάφορες διοικητικές θέσεις: Υποδ/ντής του 8ου Δημ. Σχολείου Βέροιας, Δ/ντής του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας και σήμερα είναι  Δ/ντής  Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ημαθίας.