Πρόσφατες ανακοινώσεις

Σχολικοί Σύμβουλοι

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ημαθίας:  Σταγιόπουλος Πέτρος (τηλ: 2332028659) –
– 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ημαθίας:  Χαλκιάς Γεώργιος (τηλ: 2333026673) – ιστοχώρος –
e-mail: gchalkias@sch.gr
– 4η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ημαθίας:  Παπαγεωργίου Γεώργιος (τηλ: 2331350236) –  ιστοχώρος
– Γραμματεία – fax: 2331350238

 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

– 36η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής:  Γώτη Ευθυμία (2331350239) – www