3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 11/10/2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπαίδευσης  Ημαθίας στο πλαίσιο της προσπάθειας για αμεσότερη αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, προγραμματίζει αποκεντρωμένες συναντήσεις με γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς στις έδρες των Δήμων Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

Οι συναντήσεις, στις οποίες θα μετέχουν κατά περίπτωση και στελέχη της Υπηρεσίας, θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας:  http://dipe.ima.sch.gr.

Για περισσότερες  πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε  στο τηλέφωνο 23310 24588 (κ. Ηρακλή Αγαθαγγελίδη).

μόνιμοι ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30 οι οποίοι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 41686/Ε4/11-04-2022 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, μετατίθενται σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 41686/Ε4/11-04-2022 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, μετατίθενται σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς μας, να καταθέσουν δήλωση προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στην υπηρεσία μας, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ- εάν υπάρχουν), στο email: kmakedpde@sch.gr από 23-05-2022 έως 27-05-2022 και ώρα 14:00μ.μ.

Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ

Επισυνάπτεται η με αριθμ. πρωτ. 14707/26-08-2021 Απόφαση με Ανακοινοποίηση στο ορθό του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση της Απόφασης 14609/18-08-2021 του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.»

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΛ. 2310-474837

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ – 2022

1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022

2. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022

3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

4. ΔΙΑΘΕΣΗ

5. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

6. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής
Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 «Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03/ΠΕ04 των ΚΕΔΑΣΥ


ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Γνωστοποίηση για ΠΕ29 σε 2ΕΑ

Γνωστοποίηση για ΠΕ29 σε 2ΕΑ_signed

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Eγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και σε ξεχωριστό αρχείο την αίτηση που βρίσκεται στο τέλος της εγκυκλίου προκειμένου για τη διευκόλυνση των υποψηφίων

και παρακαλείσθε για τη δημοσιοποίηση αυτών με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 16-20/5/2022

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε
υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το
σχολικό έτος 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών –Σχολικού έτους 2022-2023

46940 ΕΓΚ 2022 2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Διεύθυνσης περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Στο επισυναπτόμενο αρχείο απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Ημαθίας, έως το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2022

6ΞΒΧ46ΜΤΛΗ-7ΧΘ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ79.01 & ΠΕ91.01 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2022

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 2021-2022

3. ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ε.Β.Π. & Ε.Ε.Π. για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού