ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2015-2016, 10-9-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΓΩΝ 2015-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 9-9-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, 9-9-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2015-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, 9-9-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, 9-9-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ:

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 9-9-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 2015-16:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2015-2016

ΕΠΕΣ ANAΛΗΡΩΤΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2ΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΔΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 8-9-2015

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

14078 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

7Χ9Τ465ΦΘ3-ΧΩΘ (1)

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 8-9-2015

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Π. & Π.Σ -ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ Π.&Π.Σ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Π.&Π.Σ.-ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡ.ΔΝΣΕΙΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 13859

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 7-9-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, 5-9-2015

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ