ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ28, 19-10-2015

Τροποποίηση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΠΕ28 στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, διδακτικού έτους 2015-2016:

τροποποιηση οριστικού πίνακα αναπληρωτών ΠΕ28

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 14ου ΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 15-10-2015

Ανακοίνωση πίνακα τελικής βαθμολογίας υποψήφιων Διευθυντών 14ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, 15-10-2015

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης:

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΕΠ 2015-2016, 14-10-2015

Απόφαση κύρωσης οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διδακτικού έτους 2015-2016:

17471 7ΔΗΘ465ΦΘ3-ΦΜ2

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ21 & ΠΕ26, 13-10-2015

Απόφαση κύρωσης οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΠΕ21 και ΠΕ26 στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, διδακτικού έτους 2015-2016:

17735 6ΡΠ4465ΦΘ3-ΥΤΖ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, 12-10-2015

Προσωρινή άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων διθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων:

49_ΑΠΟΦ. ΠΡΟΪΣΤΑΜ 2Θ ΝΓΕΙΩΝ 2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ, 12-10-2015

Τροποποίηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. διδακτικού έτους 2015-2016:

αναπληρωτες ΕΒΠ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 9-10-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9-10-2015_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

 

 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, 9-10-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ61 & 60.50 Ε.Α.Ε.:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ Δ/ΝΤΗ 14ΟΥ ΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 8-10-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ