Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου Μαρτίου 2016

4249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ, 1-4-2016

(7ΒΒΣ4653ΠΣ-ΛΓΔ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2016-2017

Ατομικά Δελτία Κατάταξης Υπαλλήλων, 15-3-2016

KΑΤΑΤΑΞΗ

Προϋπολογισμός Φεβρουαρίου 2015, 2-3-2016

Προϋπολογισμός Φεβρουάριος 2016

Τροποποίηση αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, 1-3-2016

Τροποποίηση αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και διοικητικών
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κατόπιν επανελέγχου
του Π.Μ. τους και ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β” του ν.
4354/2015»

Ψ62Ε4653ΠΣ-ΡΩΠ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, 19-2-2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, 16/2/2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κορυφής στη Βουλή των Ελλήνων, 15-2-2016

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΣΤΗ-ΒΟΥΛΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, 11/2/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας Ημαθίας στη Βουλή των Ελλήνων:

ΠΑΤΡΙΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου Ιανουαρίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ