Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20)

ΕΞ – 109256 – 2016

METAΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2015-2016

Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής Π.Ε. 2016

Μεταθέσεις ειδικής Αγωγής 2016

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ_σης (04-07-2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΕ19-20 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 30-6-2016

ΨΑΧ84653ΠΣ-2Δ3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠ_ΠΕ19 ΠΕ20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου της Ε.Μ.Κ.Φ. Αγίας Τριάδας Νάουσας

ΨΟΙΔ4653ΠΣ-ΧΣΜ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου Μαΐου 2016, 2-6-2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας,
περιόδου Μαΐου 2016:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΣ

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, εντός ΠΥΣΠΕ, 1-6-2016

Υποβολή  αιτήσεων απόσπασης –   προσωρινής   τοποθέτησης            εκπαιδευτικών Κλάδων  ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, εντός ΠΥΣΠΕ:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016-17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2016-17

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

 

Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71- Δασκάλων Ε.Α.Ε. Παράλληλης Στήριξης, 30-5-2016

Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων Ε.Α.Ε. Παράλληλης Στήριξης:

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 4

Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71- Δασκάλων Ε.Α.Ε. Παράλληλης Στήριξης

6229

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017, 17-5-2016

Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017:

78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ Eγκύκλιος Αποσπάσεων 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, Απριλίου 2016, 6-5-2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ