Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11.01, 21/10/2014

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11.01 Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ:

ΠΕ11.01-ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ ΠΔΕ

 

Υποβολή Ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70.50, 21/10/2014

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
κλάδουΠΕ70.50-ΔασκάλωνΕΑΕ σχολικού έτους 2014-2015.:

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, 21/10/2014

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης:

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Αλλαγή προτύπων εγγράφων αδειών των εκπαιδευτικών

Επισυνάπτονται πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση αδειών των εκπαιδευτικών:

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, 15/10/2014

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

19990 Ω34Χ9-ΜΔΡ

ΕΒΠ

ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ21

ΕΕΠ Επικουρικός Πίνακας Β ΠΕ23

ΕΕΠ Κύριος Πίνακας Α ΠΕ23

ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ25

ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ26

ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ28

ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ29

ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ30

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για τριήμερη εκδρομή, 13/10/2014

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για τριήμερη εκδρομή & Πρόγραμμα Επισκέψεων: 

Πρόγραμμα εκδρομής

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για τριήμερη εκδρομή

 

Τροποποίηση Διάθεσης Ωραρίου Αναπληρωτή ΠΕ70, 10/10/2014

Τροποποίηση Διάθεσης Ωραρίου Αναπληρωτή ΠΕ70:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ70

Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρωτή ΠΕ08, 10/10/2014

Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρωτή ΠΕ08:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣH ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ08

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ32, 7-10-2014

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ32:

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ32

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 3-10-2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Σύμφωνα με την αριθμ. 51/2-10-2014 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας ανακοινώνεται η τροποποίηση διάθεσης ωραρίου των εκπ/κων κλάδου ΠΕ06 -Αγγλικής Γλώσσας, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά του κανονικού προγράμματος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06