Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων, κατά φθίνουσα σειρά, υποψηφίων δ/ντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Πίνακες υποψηφίων δ/ντών και συνυπηρετούντων μονίμων Εκπαιδευτικών – Διαδικασία της ειδικής συνεδρίασης για έκφραση γνώμης

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

16-6-2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

16-6-2017-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων δ/ντών σχολικών μονάδων

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ

Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

ΕΞ – 96602 – 2017 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΠΠΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 2017 ΜΕ ΑΔΑ

ΣΥΝΟΔ 1.ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΔ 2.ΑΙΤΗΣΗ-Φόρμα εκπαιδευτικών για απόσπαση 2017

ΣΥΝΟΔ 3.Διευκρινίσεις Μοριοδότησης 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού περιόδου Μαϊου 2017

ΩΝΥΨ4653ΠΣ-6Υ6 PROYPOLOGISMOS MAIOU 2017

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2017-2018_31052017 με ΑΔΑ

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΝΤΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 2017

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

NΟΜΟΣ 4473-2017

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

 

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017_70ΤΞ4653ΠΣ-ΖΟΕ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ2_ 2017