ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, 8-1-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΠΕ70 & ΠΕ60 διετούς φοιτήσεως, 29-12-2015

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, 28-12-2015

Αφίσα Π133 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΠΡΟΜΗΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΤ Υ_Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

10900_ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π133_7341292

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ 2016, 22-12-2015

6Π8Ι4653ΠΣ-91Φ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ 2016

Κατάλογος εκλογέων- διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, 22-12-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

14832

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕ -ΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 11-12-2015

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

26351 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΕ-ΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εγκύκλιος επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, 11-12-2015

Εγκύκλιος επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2015-2016, 11-12-2015

Τοποθέτηση ωφελούμενων ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας:

14568

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ, 10-12-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ