ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 9-9-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 2015-16:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2015-2016

ΕΠΕΣ ANAΛΗΡΩΤΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2ΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΔΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 8-9-2015

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

14078 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

7Χ9Τ465ΦΘ3-ΧΩΘ (1)

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 8-9-2015

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Π. & Π.Σ -ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ Π.&Π.Σ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Π.&Π.Σ.-ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡ.ΔΝΣΕΙΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 13859

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 7-9-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, 5-9-2015

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Υπουργικές Αποφάσεις Αναπληρωτών, 3-9-2015

Υπουργικές Αποφάσεις Αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Προθεσμία Αιτήσεων από 3-9-2015 έως 11-9-2015.

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2015-2016_ΦΕΚ 1842 Β 26-8-2015_6ΖΣΑ465ΦΘ3-9

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016_ΦΕΚ 1844 Β 26-8-2015_7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ

Προϋπολογισμός Αυγούστου 2015, 2-9-2015

Προυπολογισμός Αυγούστου 2015

Έναρξη νέου σχολικού Έτους, 2-9-2015

Έναρξη νέου σχολικού έτους την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015:

ΕΝΑΡΞΗ-1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, 2-9-2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΟΥΣΑ

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, 31-8-2015

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης:

Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών 2015_τελικό