Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ορισμός Προϊσταμένων Μονοθέσιων Νηπιαγωγείων

36_ΑΠΟΦ. ΠΡΟΪΣΤΑΜ 1Θ ΝΓΕΙΩΝ 2017

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

36_ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ

AΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

AΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2 η Τροποποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαι δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) , ως προς τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας της Περιφερειακής Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχύ για το σχολικό έτος 2017 – 2018

20546_2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ 2017-2018_6ΓΜΝ4653ΠΣ-ΒΣΗ

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων δ/ντριών 3ου Ν/γείου Βέροιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11/ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2017-2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 2017-2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017-2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017-2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ08-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ32-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2017-2018