Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016, 28-8-2015

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016:

Απόφαση Αποσπάσεων_1 (2015-2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 28-8-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τις αναλήψεις υπηρεσίας, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015, διευκρινίζουμε ότι:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία:

α) στο σχολείο βάσης που υπηρετούσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά και

β) σε περίπτωση που απουσίαζαν την προηγούμενη σχολική χρονιά, στο Γραφείο της Διεύθυνσης.

  1. Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στο Γραφείο της Διεύθυνσης.
  2. Οι νηπιαγωγοί των οποίων τα νηπιαγωγεία βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας θα αναλάβουν υπηρεσία στο Γραφείο της Διεύθυνσης.

 

                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                     Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

                                                     ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., 27-8-2015

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.:

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2014

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 & ΠΕ06_ 2014 – 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

 

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας, 27-8-2015

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2015

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, 27-8-2015

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015:

Δελτίο τύπου μεταθέσεων 2015_ειδικοτήτων

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

Μεταθεσεις ειδικοτητων Ειδικης Αγωγης με ΑΔΑ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ Π.Ε. Αν. Αττικής, 26-8-2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Αν. Αττικής:

73ΨΔ465ΦΘ3-ΟΣ3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. Γ” ΑΘΗΝΑΣ, 25-8-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. Γ” ΑΘΗΝΑΣ:

01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

02 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.361.22.27.80025.Ε3.19-05-2015

03 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

04 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ Ηρακλείου, 21-8-2015

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ Ηρακλείου:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΗ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΕΑΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΑΕ_65ΖΔ465ΦΘ3-Ρ47

Ανακοινοποίηση στο ορθό της Εγκυκλίου Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, 20-7-2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016_Ανακοινοποίηση στο ορθό_6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6