ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, 2-2-2016

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, 29-1-2016

1050

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (2012-2015) – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, 27-1-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (2)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ70, 26-1-2016

ΕΑΕ Π.Δ.Ε.

Γνωστοποίηση μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

ΣΜΕΑΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ20, 19-1-2016

ΕΑΕΠ 2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ60, 19-1-2016

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΕ 2

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, 12-1-2016

Προκήρυξη για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων:

6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ

Αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό σημείωμα:

ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΔ1 (3)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 12-1-2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 8-1-2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ