ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 7-9-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, 5-9-2015

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Υπουργικές Αποφάσεις Αναπληρωτών, 3-9-2015

Υπουργικές Αποφάσεις Αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Προθεσμία Αιτήσεων από 3-9-2015 έως 11-9-2015.

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2015-2016_ΦΕΚ 1842 Β 26-8-2015_6ΖΣΑ465ΦΘ3-9

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016_ΦΕΚ 1844 Β 26-8-2015_7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ

Προϋπολογισμός Αυγούστου 2015, 2-9-2015

Προυπολογισμός Αυγούστου 2015

Έναρξη νέου σχολικού Έτους, 2-9-2015

Έναρξη νέου σχολικού έτους την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015:

ΕΝΑΡΞΗ-1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, 2-9-2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΟΥΣΑ

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, 31-8-2015

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης:

Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών 2015_τελικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ, 31-8-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ:

7ΤΘΖ465ΦΘ3-80Ζ

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 12ΟΥ ΔΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, 31-8-2015

ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 12ΟΥ ΔΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 12ΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-2

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, 31-8-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ