ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2016-2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2016-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2016-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη λειτουργικών κενών Τμημάτων Ένταξης Δημοτικών Σχολείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60/Νηπιαγωγών

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 

 

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-20 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017, 11-8-2016

ΥΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ 05.08.2016