Πρόσφατες ανακοινώσεις

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠE και ΔE για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Χίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΩΤ5Ψ4653ΠΣ-3ΝΤ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

91Τ84653ΠΣ-Ε2Π

Προκήρυξη Οργανικών Κενών σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ΠΕ για το σχ. έτος 2020-2021

16071_ΨΙΥΖ4653ΠΣ-Α1Ζ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα)

ΕΞΕ – 160646 – 2019 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων στον Δ.Ο.Α

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

11-10-2019_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΥΕΠ

11-10-2019_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ -ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 5 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ -24_ ΚΕΝΑ_2ος ΥΠΟΔΝΤΗΣ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Αίτηση υποψηφιότητας Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Ημαθίας

1.ΥΠΟΔΝΤΕΣ 2019

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (1)

3.Ν. 4547_2018

4. ΦΕΚ 4412

Προϊστάμενοι Ολιγοθέσιων 2019

1.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ 2019

2. Ν. 4547_2018 [

3. ΦΕΚ 4412