Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 & ΠΕ06

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ06

 

 

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΒΠ-ΕΕΠ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΒΠ-ΕΕΠ

Ανάκληση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ω8ΡΜ4653ΠΣ-ΥΑΥ ΑΔΑ ΑΝΑ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Διευθυντή στο Δ.Σ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

3427 – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Δ-ΝΤΗ 4-Θ Δ. Σ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ_signed

N. 4547 18 ΦΕΚ 102 τ. Α΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΦΕΚ 4424 τ. Β΄

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ06 2019

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης

ΕΞΕ – 108488 – 2019 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου IOYNIΟΥ 2019

ΩΓΤ44653ΠΣ-0ΡΚ

Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών-Ενημέρωση εκπαιδευτικών

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Φ3_12517_Δ1_25_1_2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διευκρίνηση στην εγκύκλιο μεταθέσεων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Διευκρίνιση για εγκύκλιο μεταθέσεων_Ω3ΓΛ4653ΠΣ-ΤΛΟ