Πρόσφατες ανακοινώσεις

2 η Τροποποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαι δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) , ως προς τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας της Περιφερειακής Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχύ για το σχολικό έτος 2017 – 2018

20546_2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ 2017-2018_6ΓΜΝ4653ΠΣ-ΒΣΗ

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων δ/ντριών 3ου Ν/γείου Βέροιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11/ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2017-2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 2017-2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017-2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017-2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ08-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ32-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2017-2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

19997 73ΖΑ4653ΠΣ-Γ8Ρ

19998 6ΟΨΑ4653ΠΣ-44Π

Τοποθετήσεις κοινωνικών λειτουργών σε σχολικές μονάδες Π.Ε

ΕΞ – 148117 – 2017 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε

42 Δημοτικά -Κοινωνικοί Λειτουργοί

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για ΣΕΠ 2017-2018_ΩΤ494653ΠΣ-ΨΓΙ