Πρόσφατες ανακοινώσεις

Εργαλεία Διευθυντών

1. Online βοηθός αρχειοθέτησης εγγράφων.

2. Ημερολόγιο παρουσιών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ για την Παράλληλη Στήριξη και την Αισθητική Αγωγή

3. ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Είσοδος Σχολικών Συμβουλίων Δήμου Βέροιας στο Online σύστημα καταχώρησης Δαπανών-Εσόδων

Είσοδος Διαχειριστή

4. ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Είσοδος Σχολικών Συμβουλίων Δήμου Αλεξάνδρειας στο Online σύστημα καταχώρησης Δαπανών-Εσόδων

Είσοδος Διαχειριστή

 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ