Πρόσφατες ανακοινώσεις

3o Π.Ε.Κ.Ε.Σ.

Η ιστοσελίδα του 3ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στο παρακάτω Link:

3ο ΠΕΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τα στοιχεία των Συντονιστών του 3ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

Πίνακας_Σ.Ε.Ε._3ου_ΠΕΚΕΣ