Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΦΕΚ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021:

1. 55081_signed

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021:

1. EGGRAFES_signed

2. ΦΕΚ Β΄1767-8-05-2020 ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΓΡ

3. KYA_signed

4. Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρώτης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο:

α) Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες V2

β) Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Νηπιαγωγεία V2