Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-2018

Σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2017-2018, επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Τα Σχέδια Υποβολής των Προγραμμάτων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (υπόψη Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.
  2. Για την έγκριση των Προγραμμάτων μαζί με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος υποβάλλονται: α. Κατάλογος με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών της ομάδας, η τάξη και το τμήμα τους και β. αντίγραφο της σχετικής Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.
  3. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα, όμως μόνο στο ένα εκ των τριών μπορεί να είναι συντονιστής/στρια.
  4. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα έως τριών (3) εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του/της συντονιστή/στριας του προγράμματος.
  5. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Για την υποβολή των προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν το «Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας 2017-2018» 

Οι εκπαιδευτικοί της ΔΠΕ Ημαθίας μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για οποιαδήποτε υποστήριξη για τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΠΕ Ημαθίας (2331024588, grschdr@dipe.ima.sch.gr).

Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2016-2017 και προκειμένου να δρομολογηθούν οι περαιτέρω σχετικές ενέργειες από τη Διεύθυνσή μας – έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης, αποστολή απολογιστικών στοιχείων στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.- παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΠΕ Ημαθίας σχετικά με τα εξής:

1.Μη ολοκλήρωση Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων ή τροποποίηση στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων: Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες ή οι Προϊστάμενοι/νες των Σχολικών Μονάδων να συμπληρώσουν τον σχετικό πίνακα στον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017: https://goo.gl/forms/mOTM0B3nQG5qxMqu1

2. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν: Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τα ανωτέρω προγράμματα να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο αρχείο της σχολικής τους μονάδας καθώς και στο αρχείο των Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης μια συνοπτική αποτύπωση της υλοποίησης του προγράμματος. Η αποτύπωση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε μέσο διευκολύνει τον εκπαιδευτικό (π.χ. παρουσίαση power point, video, έγγραφο word κ.λ.π.). Ενδεικτικά, σας αποστέλλουμε ένα βοηθητικό έντυπο αποτύπωσης (βλ. Πρότυπο αποτύπωσης προγραμμάτων). Παρακαλείσθε να αποστείλετε την αποτύπωση του προγράμματος ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Σχολικών Δραστηριοτήτων (grschdr@dipe.ima.sch.gr) ή να την καταθέσετε σε ψηφιακή μορφή (σε CD), μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αναρτηθεί η αποτύπωση του προγράμματός τους στο ψηφιακό αποθετήριο προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά κατά την αποτύπωση των προγραμμάτων τους τα κριτήρια περί της μη δημοσίευσης φωτογραφιών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων 2016-2017

Συνοπτική κατάσταση των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π. Ε. Ημαθίας, που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται για το σχ. έτος 2016-2017.

 

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας 2016-2017

Συνοπτική κατάσταση των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π. Ε. Ημαθίας, που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται για το σχ. έτος 2016-2017.

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2016-2017

Συνοπτική κατάσταση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π. Ε. Ημαθίας, που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται για το σχ. έτος 2016-2017.

IMG_0172 copyA

 

 

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017

Σχέδιο Υποβολής Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2016-2017

Ολοκλήρωση υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και προκειμένου να δρομολογηθούν οι περαιτέρω σχετικές ενέργειες από τη Διεύθυνσή μας -έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης, αποστολή απολογιστικών στοιχείων στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.- παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων σχετικά με τα εξής:

  1. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που δεν ολοκληρώθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος: Παρακαλούνται οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων να συμπληρώσουν τον πίνακα που βρίσκεται στον σχετικό σύνδεσμο, μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016:

https://docs.google.com/forms/d/1PhgHkpZiIXXwfVk005_ZBGJ4H6MLR0_PI13NfL0XmT8/edit?usp=sharing

  1. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος: Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τα ανωτέρω προγράμματα καλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο αρχείο των Σχολικών Δραστηριοτήτων μια συνοπτική αποτύπωση της υλοποίησης του προγράμματος. Η αποτύπωση του προγράμματος μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή διευκολύνει τον εκπαιδευτικό (π.χ. παρουσίαση power point, έγγραφο word κ.λ.π.), θα πρέπει ωστόσο να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο ενδεικτικό πρότυπο αποτύπωσης των προγραμμάτων. Η αποτύπωση των Π.Σ.Δ. μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά (στο grschdr@dipe.ima.sch.gr) ή σε ψηφιακή μορφή (όχι σε έντυπη μορφή) μέχρι την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αναρτηθεί η αποτύπωση του προγράμματός τους στο ψηφιακό αποθετήριο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά κατά την αποτύπωση των προγραμμάτων τους τα κριτήρια περί της μη δημοσίευσης φωτογραφιών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Για οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία σχετικά με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση των Σχολικών Δραστηριοτήτων: grschdr@dipe.ima.sch.gr

Ενδεικτικό πρότυπο αποτύπωσης

Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016

Επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Τα Σχέδια Υποβολής των Προγραμμάτων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (υπόψη Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.
  2. Για την έγκριση των Προγραμμάτων από τη Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων, μαζί με το Σχέδιο Υποβολής υποβάλλονται: α. Κατάλογος με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών της ομάδας, η τάξη και το τμήμα τους καθώς και β. Αντίγραφο της σχετικής Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.
  3. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα και αντίστοιχα κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων (2331024588, 2331024047, grschdr@dipe.ima.sch.gr, efianton@gmail.com)

Το Σχέδιο υποβολής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016 για το σχολικό έτος 2015-2016 σε μορφή word.

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Σχολικοί Κήποι»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων) και το Κ.Π.Ε Νάουσας διοργανώνουν Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα:

«Σχολικοί κήποι».

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικά με τη δημιουργία και φροντίδα κήπου στο σχολείο τους (λαχανόκηπου, βοτανόκηπου, ανθόκηπου κ.λ.π.). Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση σχετικού προγράμματος, η παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και οι δυνατότητες για τη δημιουργία ευρύτερων συνεργασιών στο πλαίσιο της υλοποίησης σχετικών δράσεων.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Δ.Σ. Σταυρού, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, από τις 16:30 έως τις 20:30.

Όσοι εκπαιδευτικοί υλοποίησαν κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικό με τη δημιουργία σχολικού κήπου και επιθυμούν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στην Ημερίδα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015.

Προκειμένου να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών της Ημερίδας παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την σχετική ηλεκτρονική αίτηση το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015, στον σύνδεσμο http://goo.gl/forms/el5CDWM6qQ

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2015

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2015

Σχέδιο υποβολής για 2014-2015 (word)

Προσοχή στην προθεσμία υποβολής: Μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.