Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2015

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2015

Σχέδιο υποβολής για 2014-2015 (word)

Προσοχή στην προθεσμία υποβολής: Μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.

 

Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-2014

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος (σε word) 2013-2014

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων – Εγκύκλιος Υλοποίησης 2013-2014

Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013 – Τίτλοι Προγραμμάτων και Σχολικές Μονάδες