Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016

Επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Τα Σχέδια Υποβολής των Προγραμμάτων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (υπόψη Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.
  2. Για την έγκριση των Προγραμμάτων από τη Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων, μαζί με το Σχέδιο Υποβολής υποβάλλονται: α. Κατάλογος με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών της ομάδας, η τάξη και το τμήμα τους καθώς και β. Αντίγραφο της σχετικής Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.
  3. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα και αντίστοιχα κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων (2331024588, 2331024047, grschdr@dipe.ima.sch.gr, efianton@gmail.com)

Το Σχέδιο υποβολής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016 για το σχολικό έτος 2015-2016 σε μορφή word.

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Σχολικοί Κήποι»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων) και το Κ.Π.Ε Νάουσας διοργανώνουν Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα:

«Σχολικοί κήποι».

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικά με τη δημιουργία και φροντίδα κήπου στο σχολείο τους (λαχανόκηπου, βοτανόκηπου, ανθόκηπου κ.λ.π.). Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση σχετικού προγράμματος, η παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και οι δυνατότητες για τη δημιουργία ευρύτερων συνεργασιών στο πλαίσιο της υλοποίησης σχετικών δράσεων.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Δ.Σ. Σταυρού, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, από τις 16:30 έως τις 20:30.

Όσοι εκπαιδευτικοί υλοποίησαν κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικό με τη δημιουργία σχολικού κήπου και επιθυμούν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στην Ημερίδα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015.

Προκειμένου να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών της Ημερίδας παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την σχετική ηλεκτρονική αίτηση το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015, στον σύνδεσμο http://goo.gl/forms/el5CDWM6qQ

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2015

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2015

Σχέδιο υποβολής για 2014-2015 (word)

Προσοχή στην προθεσμία υποβολής: Μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.

 

Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-2014

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος (σε word) 2013-2014

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων – Εγκύκλιος Υλοποίησης 2013-2014

Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013 – Τίτλοι Προγραμμάτων και Σχολικές Μονάδες