Θεματολογία Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-2018

Σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2017-2018, επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Τα Σχέδια Υποβολής των Προγραμμάτων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (υπόψη Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.
  2. Για την έγκριση των Προγραμμάτων μαζί με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος υποβάλλονται: α. Κατάλογος με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών της ομάδας, η τάξη και το τμήμα τους και β. αντίγραφο της σχετικής Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.
  3. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα, όμως μόνο στο ένα εκ των τριών μπορεί να είναι συντονιστής/στρια.
  4. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα έως τριών (3) εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του/της συντονιστή/στριας του προγράμματος.
  5. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Για την υποβολή των προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν το «Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας 2017-2018» 

Οι εκπαιδευτικοί της ΔΠΕ Ημαθίας μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για οποιαδήποτε υποστήριξη για τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΠΕ Ημαθίας (2331024588, grschdr@dipe.ima.sch.gr).

Πρόσκληση συμμετοχής στο 2ο έτος λειτουργίας του ΤΘΔ «Ματιές στο παρελθόν του τόπου μας»

Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας «Ματιές στο παρελθόν του τόπου μας με αφορμή ένα μνημείο της γειτονιάς μας», συνεχίζει τη λειτουργία του για το σχολικό έτος 2016-2017.

Σκοπός της δημιουργίας του τοπικού δικτύου είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας, υποστήριξης και ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που υλοποιούν προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θεματολογία που σχετίζεται με τη μελέτη της τοπικής ιστορίας και ιδιαίτερα με τα ιστορικά και περιβαλλοντικά μνημεία της περιοχής της Ημαθίας.

Το τοπικό δίκτυο οργανώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων) με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης Ημαθίας με γνώμονα την συστηματική, επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας. Για το 2ο έτος λειτουργίας του δικτύου, επιπλέον συνεργατικός φορέας θα είναι το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.

Στο πλαίσιο του 2ου έτους λειτουργίας του δικτύου, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εντάξουν την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων στο τοπικό θεματικό δίκτυο να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, στον ακόλουθο σύνδεσμο http://goo.gl/forms/umS6q978pk

Ματιές στο παρελθόν-2ο έτος

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017

Σχέδιο Υποβολής Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2016-2017

Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας (συνεχής ανανέωση). Το υλικό είναι διαθέσιμο για δανεισμό.

Εκπαιδευτικό Υλικό Πολιτιστικών Θεμάτων

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (συνεχής ανανέωση). Το υλικό είναι διαθέσιμο για δανεισμό.

Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (συνεχής ανανέωση). Το υλικό είναι διαθέσιμο για δανεισμό.

Πρόσκληση για ένταξη σε τοπικό δίκτυο Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ματιές στο παρελθόν του τόπου μου»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον εμπλουτισμό των δράσεων των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας εγκρίνει τη λειτουργία Τοπικού Δικτύου Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με τίτλο:

«Ματιές στο παρελθόν του τόπου μας με αφορμή ένα μνημείο της γειτονιάς μας».

Σκοπός της δημιουργίας του τοπικού δικτύου είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας, υποστήριξης και ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που υλοποιούν προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θεματολογία που σχετίζεται με τη μελέτη της τοπικής ιστορίας και ιδιαίτερα με τα ιστορικά και περιβαλλοντικά μνημεία της περιοχής της Ημαθίας.

Το τοπικό δίκτυο οργανώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων) με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης Ημαθίας με γνώμονα την συστηματική, επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας.

Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ενταχθούν στο τοπικό δίκτυο «Ματιές στο παρελθόν του τόπου μας με αφορμή ένα μνημείο της γειτονιάς μας» να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, στον ακόλουθο σύνδεσμο http://goo.gl/forms/umS6q978pk

Πρόταση Συμμετοχής Τοπικό Δίκτυο Ματιές στο παρελθόν του τόπου μου

Ενδεικτική Λίστα Μνημείων

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013 – Τίτλοι Προγραμμάτων και Σχολικές Μονάδες