Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Αρχοντικό Σαράφογλου

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων) με τη συνεργασία της ΚΕΠΑ (Κέντρο Τοπικής Ιστορίας) Δήμου Βέροιας, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Αρχοντικό Σαράφογλου στη Βέροια, με τίτλο:

«Μια βόλτα στο παρελθόν».

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης της Βέροιας και να προσεγγίσουν βιωματικά την τοπική ιστορία μέσα από το Αρχοντικό Σαράφογλου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τον σχετικό φάκελο υλικού από το πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» και έχει εμπλουτιστεί με βιωματικές δράσεις εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Το τελικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται κάθε φορά με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων μαθητών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και διαρκεί 2 διδακτικές ώρες. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε επίσκεψη είναι 25 μαθητές. Προτεραιότητα στη συμμετοχή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν όσα σχολεία υλοποιούν σχετικά Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν με την τάξη τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον παρακάτω σύνδεσμο, έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017: https://goo.gl/forms/96HjNtOeCbEr2rDr2

 

Comments are closed.