Δράση ενημέρωσης για την Ατομική Υγιεινή

Το Π.Ε.Δ.Υ.-Μ.Υ. Βέροιας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, προτίθεται να υλοποιήσει δράση ενημέρωσης σε θέματα Αγωγής Υγείας για τους μαθητές/τριες των Νηπιαγωγείων του Δήμου Βέροιας.

Η ενημέρωση αναφέρεται σε θέματα ατομικής υγιεινής και σωματικής φροντίδας και θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Εμβολίων της Μονάδας Υγείας Βέροιας (κα Λαμπρινή Χουλιάρα, Επισκέπτρια Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.-Μ.Υ. Βέροιας), από τον Μάρτιο έως τον Μάιο 2017.

Όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον παρακάτω σύνδεσμο, το αργότερο έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017: https://goo.gl/forms/LQ8acYJw6Zu5tpHv1

Comments are closed.