Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2016-2017 και προκειμένου να δρομολογηθούν οι περαιτέρω σχετικές ενέργειες από τη Διεύθυνσή μας – έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης, αποστολή απολογιστικών στοιχείων στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.- παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΠΕ Ημαθίας σχετικά με τα εξής:

1.Μη ολοκλήρωση Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων ή τροποποίηση στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων: Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες ή οι Προϊστάμενοι/νες των Σχολικών Μονάδων να συμπληρώσουν τον σχετικό πίνακα στον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017: https://goo.gl/forms/mOTM0B3nQG5qxMqu1

2. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν: Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τα ανωτέρω προγράμματα να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο αρχείο της σχολικής τους μονάδας καθώς και στο αρχείο των Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης μια συνοπτική αποτύπωση της υλοποίησης του προγράμματος. Η αποτύπωση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε μέσο διευκολύνει τον εκπαιδευτικό (π.χ. παρουσίαση power point, video, έγγραφο word κ.λ.π.). Ενδεικτικά, σας αποστέλλουμε ένα βοηθητικό έντυπο αποτύπωσης (βλ. Πρότυπο αποτύπωσης προγραμμάτων). Παρακαλείσθε να αποστείλετε την αποτύπωση του προγράμματος ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Σχολικών Δραστηριοτήτων (grschdr@dipe.ima.sch.gr) ή να την καταθέσετε σε ψηφιακή μορφή (σε CD), μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αναρτηθεί η αποτύπωση του προγράμματός τους στο ψηφιακό αποθετήριο προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά κατά την αποτύπωση των προγραμμάτων τους τα κριτήρια περί της μη δημοσίευσης φωτογραφιών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Comments are closed.