Ανάρτηση εγκεκριμένων δράσεων στον χώρο της εκπαίδευσης

Σχετικά με τις εγκεκριμένες δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μπορείτε πλέον να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα http://dspope.ypepth.sch.gr/

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναρτώνται οι δράσεις κατά θεματική ενότητα και τοπική ή πανελλαδική αναφορά. Λόγω της δημιουργίας της ιστοσελίδας θα πάψει η ενημερωτική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις σχολικές μονάδες, αναφορικά με εγκρίσεις δράσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Comments are closed.