Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α_ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ_ΠΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β_ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ_ΕΒΠ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ_ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ_ΣΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2_ΔΒ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3_ΔΒ ΠΑΙΔΑΓ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ_xlsx_6-6-2023