Ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) myschool σε καθημερινή βάση, ζητά το υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιο,προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας αλλά και κάθε εκπαιδευτικής δομής (ΠΔΕ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ΚΕΔΑΣΥ).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο