ΌΡΙΑ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 1ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
2 2ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 2ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
3 3ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 3ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
4 4ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 4ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
5 5ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 5ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
6 6ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 6ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
7 7ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 7ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
8 8ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 8ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
9 9ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 9ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
10 10ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 10ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
11 12ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 12ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
12 13ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 13ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
13 14ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 14ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
14 16ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 16ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
15 1ο Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ
16 2ο Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 2ου Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ
17 3ο Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 3ου Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

ΌΡΙΑ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 1ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
2 3ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 3ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
3 4ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 4ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
4 5ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 5ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
5 6ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 6ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
6 7οΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 7ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
7 8ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 8ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
8 9ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 9ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
9 10ο ΔΣ Νάουσας Όρια 10ου Νάουσας

 

ΌΡΙΑ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 1ο ΔΣ Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
2 2ο ΔΣ Αλεξάνδρειας Όρια 2ου Αλεξάνδρειας
3 3ο Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 3ου Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
4 4ο Αλεξάνδρειας Όρια 4ου Αλεξάνδρειας
5 5ο Αλεξάνδρειας Όρια 5ου Αλεξάνδρειας
6 6ο Αλεξάνδρειας Όρια 6ου Αλεξάνδρειας
7 7ο Αλεξάνδρειας Όρια 7ου Αλεξάνδρειας
8 1ο Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ
9 2ο Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 2ου Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ