Σύμβουλος Εκπαίδευσης : Μπίνιας Νικόλαος

Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας : 
Όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης των Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. Ημαθίας, Πιερίας