Σύμβουλος Εκπαίδευσης : Λαζαρίδου Ησαϊα

Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας : Όλα τα Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας