ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «1821 200 χρόνια μετά….»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επίκαιρες – επείγουσες ανακοινώσεις

 

 
 
 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2021-2022

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2021 – 2022

 1. Αντίγραφο Πτυχίου (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ και Απολυτήριο Λυκείου)
 2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος (εφόσον υπάρχει) και Αναλυτική Βαθμολογία αυτού (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ- Επισυνάπτεται αίτηση για αναγνώριση συνάφειας η οποία συμπληρώνεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο Τίτλος δεν είναι προσόν πρόσληψης).  
  ΠΡΟΣΟΧH:Η 5ετής φοίτηση δεν αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών για τη μισθολογική εξέλιξη, οπότε δεν προσκομίζεται Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας.

 3. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εκτός Ο.Π.Σ.Υ.Δ.) και κατάσταση ενσήμων.
 4. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού είτε του Δημοσίου είτε Ιδιώτη η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
 5. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) Ψυχιάτρου είτε του Δημοσίου είτε Ιδιώτη η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
 6. Προσοχή! Οι ιατρικές βεβαιώσεις να κατατεθούν πριν την 1ημισθοδοσία.

 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Να έχει χορηγηθεί εντός τελευταίου τριμήνου. Δεν απαιτείται να το προσκομίσουν όσοι δεν έχουν τέκνα)
 8. Ειδική Κατηγορία (λόγοι υγείας των ιδίων- πιστοποιητικό ΚΕΠΑ των ιδίων)

 9. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Braille ή ΕΝΓ (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που είναι προσόν πρόσληψης)
 10. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου MONO Εθνικής Τραπέζης με πρώτο όνομα το όνομα του/της αναπληρωτή/τριας
 11. Παραστατικά πιστοποίησης εκπαιδευτικού:
  α) ΑΦΜ: Εκτύπωση της πρώτης σελίδας από τα προσωπικά στοιχεία στον ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ
  β) ΑΜΚΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΚΑ
  γ) ΑΜΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΑ
  δ) ΑΔΤ: Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  (ΑΜΚΑ και ΑΜΑ να πιστοποιούνται από διαφορετικά έγγραφα το καθένα) 
 12.  

 13. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α” 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α” 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
   
  ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α” 256),
   
  ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ” αρ. 2650/10.4.2020 (Β” 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
   
  ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
   
  ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.
 14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

   
   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, η είσοδος του κοινού στο κτίριο της Νομαρχίας, στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού, ενώ θα γίνεται και καταγραφή των στοιχείων των πολιτών που εισέρχονται στο κτίριο.

  Επίσης, η παράδοση / παραλαβή της αλληλογραφίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην κεντρική είσοδο του κτιρίου.

   

   

   

   

  Μήνυμα του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

                                                                                                                                                             118388369_351816102516204_2615375216464941145_n

  Η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, αποτελεί μια ιδιαίτερη τιμή από την πολιτεία στο πρόσωπό μου. Διαισθάνομαι απόλυτα την ευθύνη που συνεπάγεται η θέση αυτή και θα δουλέψω στο μέγιστο δυνατό, ώστε να ανταποκριθώ στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, των λειτουργών αυτής, των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων.

  Με βάση ρεαλιστικά σχέδια, προσαρμοζόμαστε στις γενικές συνθήκες, επιζητούμε τη βοήθεια όλων, για να δούμε τα παιδιά μας καλύτερα από εμάς. Διαβάζοντας προσεκτικά το παρελθόν, δουλεύουμε στο παρόν για ένα λαμπρό μέλλον των νέων γενεών.

  Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ με συνέπεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, διαφάνεια, χωρίς να παραβλέπω τον ανθρώπινο παράγοντα, στο πλαίσιο πάντα των κανόνων και των νόμων του κράτους. Η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα είναι που θα φέρουν την επιτυχία σε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας επ’ ωφελεία των μαθητών. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, ευημερία και δύναμη, ιδίως στο σύνθετο έργο των λειτουργών της εκπαίδευσης.

  Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

  Δημήτρης Πυρινός

  Βιογραφικό

   

   

   

   

   

   

  Αγαπητέ επισκέπτη,

  Η ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ενημερώνεται συνεχώς με σκοπό την έγκυρη, έγκαιρη και ευέλικτη επικοινωνία και συνεργασία

  με τα στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας του νομού μας, αλλά και τη συνεχή ενημέρωση του κοινού

  σχετικά με την παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας.